LordMt2 | Çevrimdışı Pazar

Offline Shop Sisteminin Kullanımı

Oyuncu bu pazar sistemi ile pazar açtıktan sonra isterse oyundan çıkabilir ya da oyunda farklı bir yerde hiç bir engel olmadan istediği işlemi yapabilir. Karakterden bağımsız olan pazara envanterdeki "Paket" simgesi ile ulaşılabilir. Tüm pazar işlemleri bu buton ile yapılır.
Pazar menüsünde yapılabilecekler şunlardır:

  • Pazar açmak (Pazar Ac)
  • Pazar kapamak (Pazar Kapat)
  • Pazardaki itemleri envantere geri çağırmak (Item Sil)
  • Pazarın zamanını değiştirmek (Zaman Degistir)
  • Pazardaki itemlerin fiyatını değiştirmek (Fiyat Degistir)
  • Pazar item eklemek (Item Ekle)
  • Oyuncu oyunda değilken pazarından satın alınan itemlerinin parasını çekmek (Bankam)
"Pazar Ac" butonuna tıklandığında ilk olarak oyuncudan kaç saat pazar açılacağını seçmesi ve pazarına bir isim vermesi istenir. Oyuncu istediği saati seçtikten ve pazar adını yazdıktan sonra "Pazari Kur" butonuna basar ve ekrana pazar penceresi gelir.
Bunların yanı sıra önceden kurulu bir pazar varsa 2 seçenek var demektir. Eğer pazarın süresi dolmadıysa "Pazari Kapat" butonu ile pazar kapatılabilir. Bir diğer seçenek ise pazar süresinin dolmuş olmasıdır. Süresi dolan pazarlar kendiliğinden kapanır ve pazardan çekilen itemlerin parası (oyuncunun pazardan kazandığı para) offline shop'un banka sistemine yatar. Bu durumda para "Bankam" butonundan çekilebilir. Bunun haricinde ise pazar kapanmış da olsa kapanmamış da olsa pazarda satılmayan ürünlere "Itemi Sil" butonu ile ulaşılabilir. Eğer pazarın süresi henüz bitmediyse "Zamani degistir" butonu ile pazar süresi uzatılabilir, "Fiyati degistir" butonu ile pazarda var olan itemlerin satış yang değerleri değiştirilebilir ve "Item Ekle" butonu ile pazara yeni itemler eklenebilir.
Yeni pazar kuruluyorsa oyuncunun karşısına bu ekran konur ve itemlerin pazara yerleştirilerek her ürüne bir satış yang değeri girilmesi istenir.
Tüm itemler eklenip "Tamam" butonuna basıldığında oyununcunun isteklerine göre pazar kurulmuş olacaktır.